Skip to Content

MOR Veeningen: gemoedelijk, gezellig en laagdrempelig

De bands die op zaterdag 28 maart optreden in Veeningen, tijdens de ‘Tribute to the Monsters of Rock’ zijn Pearl Jam (Last Exit) U2 (U2tribute) en CCR (Travelin Band). De voorverkoop is inmiddels van start gegaan op verschillende plaatsen in de regio. (meer…)

Gemeente verkoopt bouwgrond aan Dissel Zuidwolde

De gemeente verkoopt een aantal bouwkavels aan Dissel in Zuidwolde. Prins Bouw BV gaat daar acht rijenwoningen en een twee-onder-een-kapwoning bouwen. De grond wordt verkocht voor 175.000 euro. Dat is 92.000 euro minder dan de prijs volgens de Notitie Grondprijzen 2019. Hier staat tegenover dat de ontwikkelaar kosten voor planschade, planontwikkeling, onderzoeken en het bestemmingsplan voor haar rekening neemt.

Joukje van Roeden-Hoekstra nieuwe griffier De Wolden

Joukje van Roeden-Hoekstra is de beoogde nieuwe raadsgriffier van de gemeente De Wolden. Van Roeden-Hoekstra volgt per 1 maart mevrouw drs. Josee Gehrke op. Gehrke is sinds 2002 griffier en gaat met pensioen. Van Roeden-Hoekstra: “De Wolden is een hele mooie gemeente waar alles goed op orde is, en ik ben heel blij met mijn benoeming.”

Mevrouw Joukje van Roeden-Hoekstra (53 jaar) was ruim drie jaar raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in de gemeente Westerveld. Daar was zij onder andere betrokken bij het opzetten van een nieuw vergadersysteem. Eerder werkte mevrouw Van Roeden-Hoekstra vijf jaar lang als griffiemedewerker bij gemeente Almere. Zij heeft de Hbo-opleiding Bestuurskunde en overheidsmanagement met succes gevolgd en in maart 2018 rondde zij de training ‘Meesterschap voor griffier’ af met goed resultaat. Ook naast haar werk heeft Joukje van Roeden- Hoekstra ruime ervaring met het openbaar bestuur: zij was onder andere twaalf jaar actief als gemeenteraadslid voor de PvdA in de gemeente Opsterland.
Mevrouw Van Roeden-Hoekstra is getrouwd en moeder van twee dochters van 21 en 24 jaar. Van Roeden-Hoekstra: “Toen ik mijn familie vertelde dat ik griffier in De Wolden zou worden, was iedereen meteen ontzettend blij voor me, omdat ze weten dat ik er lang naartoe heb gewerkt om een griffiersfunctie te kunnen vervullen.”

Selectieprocedure
De voordracht van mevrouw Van Roeden-Hoekstra is het resultaat van een zorgvuldige procedure. Op grond van artikel 107 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd tot het benoemen van de raadsgriffier. De werkgeverscommissie van de gemeenteraad, bestaande uit Ronald Brouwer (voorzitter), Karin Brouwer en Jaap Wiechers, heeft daarom de procedure van werving en selectie van een nieuwe griffier opgestart. Dit gebeurde met assistentie en begeleiding van Marijke van der Plasse van het bureau Necker Van Naem. In een werksessie heeft de gehele raad input mogen leveren voor het functieprofiel van de nieuwe griffier. De opgehaalde input is uitgewerkt tot een functieprofiel dat landelijk als vacature gepubliceerd is. Hierop meldden zich 17 kandidaten. De selectiecommissie bestond uit de werkgeverscommissie aangevuld met de raadsleden Ruud Smit en Mark Turksma. De burgemeester is als adviseur bij de selectiecommissie betrokken.

Met de te benoemen kandidaat zijn door de selectiecommissie twee sollicitatiegesprekken gehouden. Aansluitend hierop heeft de kandidaat gesproken met enerzijds de gemeentesecretaris Nanne Kramer en Bernice Ruiter-Hiemstra (Eenheidsmanager Strategisch beleidscentrum) en anderzijds met medewerkers van de griffie: Alinda Bakker-Robaard, Jeroen de Boer en Marco in ’t Veldt.

De selectiecommissie stelt unaniem de raad voor om mevrouw Joukje van Roeden-Hoekstra uit Gorredijk te benoemen als nieuwe griffier van De Wolden. Gelet op de profielschets, vereiste kwaliteiten en competenties kwam zij uit de sollicitatieprocedure het positiefst naar voren. De benoeming staat als agendapunt 6a op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op donderdag 30 januari 2020.

Griffie
De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie is onafhankelijk en neutraal.

Buurtteams De Wolden beschikbaar in bibliotheken

De buurtteams De Wolden zijn vanaf januari in de bibliotheken van Ruinen, Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde te vinden. Wekelijks is gedurende een dagdeel een buurtwerker aanwezig voor vragen en ideeën die inwoners hebben op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid. (meer…)

Fietsster gewond na botsing tegen auto in Zuidwolde

Op de Hoogeveenseweg in Zuidwolde is een fietsster gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een automobilist zaterdagochtend. Over de oorzaak buigt de politie zich. het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Foto persbureau Meter

Het leven van Insecten in Zuidwolde

Dinsdag 11 februari geeft Joop Verburg een presentatie met veel mooie beelden over insecten zoals vlinders, bijen, kevers en allerlei andere soorten insecten in hun natuurlijke Zuidwoldiger omgeving. Hoe leven ze? Hoe gaat de gedaanteverwisseling? Waar leven de voorstadia van? Zijn er veranderingen? (meer…)

Kofferband Battle in de Zuiderhof

Speel jij in een band ? Of ben je sing and songwriter Geef je dan op, deelnemende bands krijgen als opdracht : 1 toegewezen nummer te vercoveren , 1 cover naar keuze en 1 eigen geschreven nummer , waarna een deskundige jury o.a. Leonoor Colenbrander, Michel Dellemijn en Jaap Stam een winnaar zal aanwijzen.

Bijeenkomst: Omgaan met zorgsignalen

Op dinsdagavond 4 februari organiseert ViP De Wolden een bijeenkomst speciaal voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties over ‘Omgaan met zorgsignalen binnen het vrijwilligerswerk’ in Ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde. (meer…)