Ontmoetingscentrum De Boerhoorn wordt pas in de loop van het jaar zelfstandig, uiterlijk per 31 december 2017. Dat is Dorpsbelangen Zuidwolde overeengekomen met de gemeente De Wolden. ‘We wilden graag prioriteit geven aan de verzelfstandiging van het zwembad’, verklaart Siep Bos namens Dorpsbelangen.
Samen met Linda Barelds is Bos vanuit DB verantwoordelijk voor De Boerhoorn en nu is het moment om ook voor dat ontmoetingscentrum volle bak te gaan. ‘We hebben er zelf om gevraagd om pas na 1 januari te verzelfstandigen, nu het bestuur van het zwembad staat, gaan wij op zoek naar een bestuur voor De Boerhoorn’, aldus Siep Bos. Volgens Linda Barelds zijn het toch wel twee verschillende groepen die niet in elkaars vaarwater zitten. ‘Ieder heeft zijn eigen interesse.’

Financieel deskundige ‘We zoeken naar mensen die geschikt zijn voor het bestuur en dat is niet heel eenvoudig. Er zijn al wat namen beschikbaar, maar we willen er meer. Er moet echt een stevig bestuur staan, ook qua ervaring.We zoeken bijvoorbeeld geen penningmeester, maar een financieel deskundige’, verduidelijkt Bos. De gebruikers van De Boerhoorn merken overigens niets van de verplaatsing van de deadline. De gemeente ging vlot akkoord en met de betrokkenen is een en ander gecommuniceerd.

Pijlen op de boog Dorpsbelangen Zuidwolde is niet alleen druk met De Boerhoorn en De Waterlelie, maar heeft nog meer pijlen op de boog. ‘Wij hebben zeker niet stilgestaan, zo zijn we bezig met de trajecten HoofdstraatNoord en Hoofdstraat-Zuid om die veiliger te krijgen. We hebben daar al wat gesprekken over gevoerd, ook met de gebruikersgroepen en we zijn bezig met een schets hoe die tracés er uit kunnen zien. Binnenkort komt daar vanuit de gemeente ook een brede informatieavond over.

Molen Wassens Samen met de stichting RECO is Dorpsbelangen aan het onderzoeken of de molen van Wassens weer in oude glorie hersteld kan worden. Een ingewikkeld proces, dat er toe moet leiden dat er weer een kap en wieken op de molen komen. Verder geven Linda Barelds en Siep Bos aan dat er nog steeds financiële ruimte is voor projecten die voortvloeien uit de Dorpsvisie. Het gaat om ruim 24.000 euro. ‘Mensen kunnen zich daarvoor bij ons melden’, glimlacht Bos. Dat geldt ook voor geïnteresseerden voor een bestuursfunctie voor De Boerhoorn. Info: sbbos@planet.nl