Het gaat goed met het nieuwe Welstandsbeleid in De Wolden. Dit blijkt uit de evaluatie. De afgelopen vier jaar zijn er geen klachten, bezwaren of verzoeken om handhaving binnengekomen. Uit de evaluatie kwam wel naar voren dat er onduidelijkheid is ontstaan over het welstandsbeleid voor karakteristieke panden binnen de gemeente. Om meer duidelijkheid te krijgen debatteert de raad aanstaande donderdag over nieuwe uitgangspunten.
Op 1 januari 2013 is de Welstandsnota 2013 in werking getreden. Bij de vaststelling van de welstandsnota door de gemeenteraad is afgesproken dat na drie jaar een evaluatie zal worden uitgevoerd. Op 26 augustus 2016 heeft de raad tijdens een bus excursie door de gemeente de resultaten van het welstandsvrij bouwen bekeken.

In de afgelopen vier jaar zijn geen klachten, bezwaren of verzoeken om handhaving binnengekomen. Wel is, door het welstandsvrij verklaren van een groot deel van de gemeente, de regelgeving voor karakteristieke panden onduidelijker geworden. Het college doet de raad een voorstel met een aantal mogelijkheden deze onduidelijkheid op te lossen. Wethouder Jan ten Kate: “Welstandsvrij bouwen werkt, hiermee kunnen we veel vrijheid bieden aan inwoners die willen bouwen in onze gemeente.”

Raadsvergadering 16 februari
De evaluatie van het huidige beleid biedt de mogelijkheid om deze onduidelijkheid weg te nemen en daarmee duidelijkheid te verschaffen in beleid en uitgangspunten voor bewoners, ontwerpers en gemeente. Over deze uitgangspunten debatteert de raad aanstaande donderdag. Nieuwsgierig over de discussie? Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte welkom in het gemeentehuis in Zuidwolde.