Beperking vaak lastig te herkennen

Als vrijwilliger heb je vaak te maken met mensen met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking. Of met kinderen of juist ouders die een licht verstandelijke beperking hebben. De beperking valt niet altijd (direct) op. De meeste mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen zich redelijk goed uitdrukken en ook aan hun uiterlijk valt niets bijzonders te zien. Daarbij zijn ze vaak goed in het verbergen van hun beperking.

Maar het is wel belangrijk
Waarom is herkenning wel belangrijk? Als mensen met een licht verstandelijke beperking moeten opboksen tegen te hoge verwachtingen en eisen van de omgeving, veroorzaakt dat stress of problemen in communicatie en gedrag. Zoals onbegrip, niet nakomen van afspraken, onjuist ingevulde formulieren of een woedeaanval. Dit is meestal geen kwestie van onwil, maar van onvermogen. Om iedereen volwaardig mee te kunnen laten doen in de samenleving is het van belang dat je als vrijwilliger meer weet over de doelgroep waar mee je te maken hebt. Hoe herken je iemand met een beperking? Hoe kun je mensen met een beperking zo goed mogelijk ondersteunen bij de activiteiten en werkzaamheden?

Workshop
Over deze en nog meer vragen gaat de workshop ‘Herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking’ die MEE Drenthe geeft in samenwerking met Welzijn de Wolden. De workshop vindt plaats op dinsdag 27 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur in ontmoetingscentrum De Boerhoorn te Zuidwolde. De training wordt gegeven door Wouter Dirk de Jong. Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.
Opgeven kan via tel. 0528-378686 of door een mail te sturen naar steunpuntvrijwilligers@welzijndewolden.nl.