Tijdens het werkbezoek van het college van gedeputeerde staten (GS) van de provincie Drenthe aan gemeente De Wolden, heeft de provincie een cheque overhandigd aan het college van De Wolden, van € 50.000,- voor de ontwikkeling locatie Sukerbarg in Zuidwolde.

Bezoek gedeputeerde staten
Op dinsdag 11 juli 2017 was het college van GS op bezoek in gemeente De Wolden. Tijdens dit bezoek is de cheque voor de ‘subsidie centrumplan Zuidwolde’ overhandigd door gedeputeerde Stelpstra aan wethouder Jan ten Kate bij de locatie Sukerbarg in Zuidwolde.

Wethouder Jan ten Kate: “Ook in de plattelandsgemeente en in de dorpen is nog volop ontwikkeling en zetten wij, als gemeente, ons samen met inwoners en ondernemers in voor aantrekkelijke en leefbare dorpen. Het is goed om te zien dat de provincie hier oog voor heeft en dat wij hier samen goed in optrekken.”

Hierna zijn beide colleges naar het terrein van CH de Wolden gegaan. Op het terrein is een korte rondleiding gegeven, waarna de colleges een besloten vergadering in de houtloods hadden. Tijdens deze vergadering zijn de toekomstplannen van de provincie en gemeente aan bod gekomen en is er gesproken over de onderlinge samenwerking.

Ontwikkeling locatie Sukerbarg
Bestemmingsplan Sukerbarg maakt het mogelijk dat er aan de Hoofdstraat in Zuidwolde een ALDI supermarkt gerealiseerd wordt met daarbij enkele ruimtes voor centrumfuncties, zoals kleinschalige detailhandel, kantoren, horeca en enkele bovenwoningen. Het plan is onderdeel van het centrumplan Zuidwolde, waarbij ondernemers en de gemeente samenwerken aan een aantrekkelijk Zuidwolde voor ondernemers, inwoners en toeristen. De afgelopen jaren is volop ingezet op de herinrichting. De economische ontwikkelingen leiden echter tot bijstelling van de plannen en maakten dat het laatste deel van de revitalisering niet kon worden uitgevoerd. De provincie draagt graag bij aan het voltooien van het centrum en daarmee het verbeteren van de leefbaarheid van Zuidwolde.