Op Zaterdag 18 november is er een Filosofisch Symposium in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. In deze tijd van maatschappelijke vertwijfeling, wat moeten we nog geloven en wat is waar, probeert de jonge Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman (1979) in haar boek ‘Macht en onmacht’ een analyse te maken over de betekenis van waarachtigheid en democratie.

Is er ruimte voor idealen of alleen vervulling van materiële wensen? In haar boek toont ze hoe de idealen van de Verlichting, als het streven naar waarheid en gelijkheid, verdrongen worden door opvattingen dat de waarheid relatief is en democratische grondwetten inhoudelijk tekortschieten en in principe oneerlijk zijn. Met wie voelt de hedendaagse mens zich verbonden en in wie stelt hij vertrouwen? Prangende vragen in een tijd waarin uitgesproken meningen en twijfelend zoeken om voorrang strijden.

Dit boek is geschreven na de aanslag op Charlie Hebdo en gaat in op vragen over vrijheid van meningsuiting, godsdienstkritiek en over politieke ideeën die onze maatschappij vorm geven. Aan de hand van vroegere en actuele denkers legt mevr. Beeckman de gevoeligheden van de hedendaagse democratie bloot. Op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=SvZ2CBnfVZwkunt u een interview met haar beluisteren. Maar ook zonder dat en zonder het boek gelezen te hebben kunt u deze lezing volgen. U kunt zich opgeven bij: symposiumzuidwolde@hotmail.com. of bij Rianne van der Zwan, tel. 0528 374012. De toegangsprijs is € 6 inclusief consumptie. Informatie: tel. 0528 371431. Gespreksleider is Albert Haar, aanvang 14.00 uur.