Bij IKC Het Groene Hart in Zuidwolde is, op initiatief van de leerlingenraad en wat ouders, tijdens twee expressiemiddagen een voedselbos aangelegd. Nadat er een mooi plan was opgesteld en de benodigde subsidies waren aangevraagd en toegekend, konden de handen uit de mouwen worden gestoken.

Eerst is het gras verwijderd en hebben de leerlingen karton op de aarde gelegd. Daarna is het karton bedekt met een dunne laag houtsnippers, mulchen. Het enthousiasme bij de overige leerlingen was zo groot, dat nog voor het begin van de expressiemiddag een deel van de houtsnippers reeds op het karton was aangebracht. Dit zogenoemde mulchen, is om achtergebleven gras en onkruid tegen te houden en om de bodem te voorzien van organisch materiaal. Ook komt het bodemleven zo goed op gang.

Een week later, tijdens de tweede expressiemiddag, zijn de planten en bolletjes in de grond gezet. Bijna alle planten zijn eetbaar: appel- en pruimenboom, rabarber, rode bes en kruisbes, maar bijvoorbeeld ook olijfwilg, daglelie en hosta. De verwachting is dat in de loop van de jaren, de planten steeds meer voedsel (eetbare vruchten, blad) gaan produceren. Niet alleen voedsel voor de leerlingen en omwonenden van IKC Het groene hart, ook voor de dieren en insecten. Ook die kunnen hier hun buikjes vullen. De insecten zullen hierin een belangrijke taak vervullen, want zonder onze zoemende vriendjes, geen lekkere vruchten.

Vanaf komend voorjaar kunnen de leerlingen buiten, tijdens pauzes en natuurlessen, bestuderen hoe het proces van groeien, bloeien en vermeerderen verloopt en tijdens toekomstige expressiemiddagen kunnen ze leren hoe ze jam, appeltaart of kruidenboter kunnen maken van de oogst uit het eigen voedselbos.

Dit mooie initiatief is tot stand gekomen met bijdragen van Initiatiefrijk De Wolden, Marius Tonckensfonds en vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde, maar ook door K&D agriwinkel, Groencentrum Zuidwolde, Natuurvereniging Zuidwolde en Landschapsbeheer Drenthe.