Hans Dekker verzorgt op dinsdag 12 december een boeiende lezing over natuurbescherming in Drenthe en de natuur in Scandinavië. De bijeenkomst wordt gehouden in ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde en begint om 20.00 uur. De organisatie van de avond is in handen van Natuurvereniging Zuidwolde.

Dekker is beleidsmedewerker bij de provincie Drenthe en vertelt over Natura 2000. In Drenthe maken diverse natuurgebieden deel uit van dit Europese natuurbeschermingsprogramma, waaronder het Fochteloërveen, Holtingerveld, Bargerveen, Elperstroomgebied en het Drents-Friese Wold. Een aantal van deze gebieden passeert de revue, naast de uitleg over de Europese aanpak van natuurbescherming.

Na de pauze vertelt Dekker over de natuur in Scandinavië. Het is een eldorado voor orchideeënliefhebbers.

Kijk voor meer informatie over het programma van Natuurvereniging Zuidwolde op www.natuurvereni gingzuidwolde.nl