tijdens werkbezoek De Wolden
Vrijdag 3 maart was CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik op werkbezoek bij enkele boerderijen bij Zuidwolde. Daarna was zij hoofdgast op een goedbezochte verkiezingsbijeenkomst van CDA De Wolden en CDA Hoogeveen in de Molenhoeve te Echten.

Hier uitte zij scherpe kritiek op de lakse rol van de Nederlandse overheid richting Brussel en de onnodige Nederlandse regelzucht. In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen was Annie Schreijer-Pierik te gast in De Wolden. In de ochtend werd het akkerbouwbedrijf van de fam. Katerberg in Zuidwolde bezocht. Zij zijn lid van de stichting “Veldleeuwerik”, die door innovatie en het delen van kennis een toekomstbestendige en gezonde voedselproductie wil realiseren in de hele keten. Rentmeesterschap en het bewust omgaan met natuur, bodem, lucht, water en leefomgeving staan daarbij centraal.

’s Middags werd het melkveebedrijf van de fam. de Jonge bij Zuidwolde bezocht. Hier lag de nadruk op hoe jonge melkveehouders een bedrijf overnemen en omgaan met de snelle en grote veranderingen die momenteel in de sector spelen.

In de Molenhoeve liet Annie Schreijer-Pierik in haar betoog merken dat Nederland op landbouwgebied erg veel laat liggen in Brussel. Ze strooide hierbij met voorbeelden: steunden andere landen boeren die leden onder de Fipronil-affaire met Europees geld, zo niet Nederland. Ook bij de melkcrisis in 2016 liet Nederland tientallen miljoenen liggen.

In plaats daarvan brengt de Nederlandse overheid wél telkens onjuiste en negatieve informatie naar buiten, zoals recent met de mestfraude en de I&R-fraude. Achteraf blijken de meeste cijfers niet te kloppen en te wijten aan de systemen van het ministerie zelf. Andere Europese landen onderzoeken eerst intern de problemen, om deze vervolgens in overleg op te lossen. Ook heeft iedere delegatie van de Nederlandse overheid een andere boodschap. Hieruit blijkt een enorme verdeeldheid, die bij onderhandelingen sterk in het nadeel van Nederland werkt. Ook hekelde zij de neiging om de Nederlandse neiging om Europese richtlijnen in veel strengere regels vast te leggen dan Brussel vereist. Dit tot verbazing van haar buitenlandse collega´s. De Nederlandse overheden jagen boeren zo nodeloos op hoge kosten. Uit alles blijkt weinig waardering voor een sector die juist zoveel innoveert.

De zaal kreeg ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. Door de goede opkomst werd haar het vuur aan de schenen gelegd, waar zij weinig problemen mee had!
Als laatste kwamen de landbouwvraagstukken op het bordje van gemeenteraadsleden aan de orde. Het betrof energieopwekking, asbestdaken en bestemmingsplanwijzigingen.