is samenwerken aan maatschappelijke doelen
Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeenten maken De Wolden en Hoogeveen samen nóg mooier. Dit gebeurt steeds vaker in netwerken: vanuit verschillende groepen en organisaties werken we samen aan een idee of initiatief. We werken samen als gelijkwaardige partners aan onze maatschappelijke doelen. In een netwerk spreek je met elkaar af wie wat doet om samen een doel te bereiken. Een netwerk geeft vaak energie en enthousiasme, omdat iedereen zijn eigen expertise inbrengt.

Samen werken aan samenwerken
Gemeente De Wolden en gemeente Hoogeveen vinden het belangrijk dat iedereen deze nieuwe manier van samenwerken kent. Daarom biedt uw gemeente, in samenwerking met de welzijnsorganisaties, u een gratis training ‘Werken met Netwerken’ aan.

Praktische tools meteen toepassen
Tijdens de training ‘Werken met Netwerken’ krijgt u tools aangereikt die u helpen om netwerken in kaart te brengen en beter te benutten. De tools zijn gericht op het scherp krijgen van het initiatief en het stadium waarin het zich bevindt, de samenstelling van het netwerk, de interactie tussen leden van het netwerk en de verschillende rollen in een netwerk. Tijdens de training kunt u de tools gelijk op uw eigen situatie toepassen.

U kunt zich direct aanmelden voor deze training via SKIK@dewoldenhoogeveen.nl of u komt eerst kennismaken tijdens het Werken met Netwerken festival op donderdag 27 september as.