Mevrouw S.S. Robeen (51 jaar), de heer S.M. Abeer (61 jaar) en hun zoon M.S. Abeer (15 jaar) en mevrouw S.M. Mardosein (70 Jaar) ontvangen maandag 17 december het Nederlanderschap. Allen zijn afkomstig uit Irak. Burgemeester Roger de Groot neemt de ‘Verklaring van Verbondenheid’ af en reikt de besluiten uit.

De nationale naturalisatiedag wordt jaarlijks op 15 december gehouden. Als 15 december op een zaterdag of zondag valt, vindt de bijeenkomst plaats op de eerstvolgende werkdag, dus maandag 17 december. Er vinden in het hele land dan naturalisatieceremonies plaats. De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Er wordt ook stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen.