De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een breed samengestelde raad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over onderwerpen binnen het sociaal domein.

Het gaat hierbij om de volgende drie taken:
•Zorg en ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen (Wmo)
•Werk en inkomen
•Jeugdhulp

Als u hierin mee wilt denken, dan bent u van harte welkom een vergadering van de ASD bij te wonen. De vergaderingen van de ASD zijn openbaar.

De eerstkomende vergadering is op woensdag 6 februari 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde.

Het volgende onderwerp komt onder meer aan de orde:
•Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u de vergadering bijwonen, inspreken op één van de agendapunten of een onderwerp aan de agenda toevoegen? Neem dan contact op met de secretaris Annelies Giethoorn: a.giethoorn@swwh.nl.