Hoe kijkt u naar energie besparing en duurzame energie in De Wolden? Wat vindt u belangrijk, nu en in de toekomst? Praat mee en geef uw boodschap af voor de gemeente.

Regionale Energie Strategie
Samen met de andere Drentse gemeenten en de provincie werken we dit jaar aan een Regionale Energie strategie (RES). In deze strategie geven we aan hoe we voor 2030 49% minder CO2 willen uitstoten als gemeenten. Dat lukt alleen als we flink inzetten op het verminderen van het huidige energieverbruik en daarvoor ook schonere energiebronnen inzetten zoals zon, wind, aardwarmte en biomassa. Dit zijn energiebronnen die invloed gaan hebben op de omgeving en een stuk zichtbaarder kunnen zijn. We horen daarom graag uw mening over welke duurzame energiebronnen u passend vindt voor onze gemeente. Met uw inbreng verzamelen we ingredi├źnten die we als uitgangspunten in gaan brengen voor de Drentse Energie Strategie.

Praat mee!
Op welke manieren kunnen we ruimte geven aan duurzame energiebronnen en wat betekent dat voor de realisatie van duurzame energie? Moeten we volop inzetten op zonnepanelen op daken en in weides of ook ruimte geven aan windmolens? Huizen laten verwarmen door aardwarmte, biogas of ziet u meer kansen voor het inzetten van waterstof? Hoe kunnen we u als inwoner hier goed bij betrekken? We horen graag welke verwachtingen en idee├źn u hebt u over duurzame energie die u wilt meegeven aan de gemeente.

De publieksbijeenkomst vindt plaats op:

Maandagavond 11 februari 2019 van 19.15 -22.00 uur, gemeentehuis in Zuidwolde.

Programma
19.15 Inloop
19.30 Welkom door wethouder Gerrie Hempen-Prent
19.35 Introductie de doorgespreksleider Jaap Jepma, doel en opzet van deze bijeenkomst
19.45 We Energy Game; maak een dorp/stad energieneutraal
20.20 Bespreken uitkomsten spel, wat valt op, waar liggen knelpunten en kansen?
20.30 In gesprek over mogelijke manieren voor duurzame energie/ energie besparing
– welk type duurzame energie vindt u geschikt voor De Wolden?
– hoe kunnen inwoners/ bedrijven hierbij betrokken worden?
– op welke manieren kunnen inwoners/ bedrijven hier aan bijdragen?
21.30 Terugkoppelen van de uitkomsten, reflectie door de wethouder
22.00 Einde

Aanmelden
Ik hoop u tijdens de publieksbijeenkomst te mogen begroeten. Zou u zich in verband met onze voorbereidingen willen aanmelden via mailadres: i.zwiers@dewoldenhoogeveen.nl