Tijdens de vroege ochtenduren in het gebied van de Oostvaardersplassen vogels kijken kan veel moois opleveren, zoals diverse rietzangers, fitissen, de blauwborst, ijsvogel en wellicht ook de bruine kiekendief en het baardmannetje. Liefhebbers kunnen 13 april mee op excursie met natuurvereniging Zuidwolde. Het vertrek is om 06.00 uur bij het Tonckenshuys in Zuidwolde.

Onder leiding van vogelaars Harmen van der Wal en Carl Maurits wordt een wandeling gemaakt door een deel van de Oostvaardersplassen. Deelname is gratis, de vervoerskosten zijn voor eigen rekening. Naar verwachting duurt de excursie tot begin van de middag. Tip is voor onderweg een lunch mee te nemen. Om aan te melden voor de cursus, stuur een e-mail naar vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl.