‘Een gezellige ochtend met jong en oud’
De bewoners van het Tonckenshuys in Zuidwolde krijgen op dinsdag 7 mei leuk bezoek. Om 10.00 uur worden ze dan bezocht door leerlingen van groep 8 van cbs De Heidevlinder. Wethouder Mirjam Pauwels – Paauw zal de aftrap van de bijeenkomst verzorgen.

Bij de Kindergemeenteraad van oktober 2018 won het voorstel van De Heidevlinder ‘Een gezellige middag met jong en oud’ na twee spannende stemrondes. Het doel is ouderen zich minder eenzaam te laten voelen en de jongeren kennis te laten maken met de ouderen. En om samen een leuke en gezellige ochtend te hebben, door samen spelletjes te doen. Ook kunnen de kinderen ouderen kennis laten maken met bijvoorbeeld de mobiele telefoon of een VR-bril. Voor die tijd worden er lekkere dingen gebakken en hapjes gemaakt.

Kinderraad 2019
Ook in 2019 zal er weer een Kindergemeenteraad plaatsvinden. Binnenkort ontvangen de scholen in gemeente De Wolden daarvoor de nieuwe uitnodigingen om mee te doen. Dit jaar zal de Kindergemeenteraad plaatsvinden op 10 oktober in de raadszaal van het gemeentehuis, om 19.00 uur. De Kindergemeenteraad richt zich op leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in De Wolden. Het doel is om kinderen al vroeg kennis te laten maken met democratische besluitvorming. Het project omvat de voorbereiding op school, gevolgd door een Kinderraadsvergadering, met een echte raadsagenda en echte voorstellen, waarbij ‘het beste’ voorstel daadwerkelijk wordt uitgevoerd.