Een aantal inwoners van Ruinerwold maakt zich erg ongerust over de plannen van de gemeente om een prestigieus, luxe Multi functionele accommodatie (MFA) in Zuidwolde te bouwen. De kosten worden afgerond geraamd op € 14 miljoen. Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze investering voor alle inwoners (lastenverzwaring, teruglopende subsidies, geen ruimte voor andere investeringen in de overige kernen: Ruinerwold, Ruinen, Koekange, De Wijk)

Daarom hebben we een brief opgesteld en gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering op donderdagmiddag 13 juni. Er waren nog 2 sprekers vanuit de bevolking, die zich zorgen maakten.

We merken dat veel inwoners niet op de hoogte zijn van de plannen van de gemeente om een MFA in Zuidwolde te bouwen.
We willen proberen hier verandering in te brengen zodat er een duidelijk signaal vanuit de bevolking komt.
Op 15 oktober zal er een beslissing worden genomen over de te bouwen MFA.
Wij zoeken steun in onze ongerustheid en beraden ons over verdere stappen.
Dit betreft geen politiek maar een actie vanuit de inwoners om hun zorgen te delen en kenbaar te maken.
De brief, die tijdens het inspreekrecht werd voorgelezen zit in de bijlage.

Namens de bezorgde bewoners,
Trijnie de Boer