Op zondagochtend 4 augustus viert de Hervormde Gemeente haar jaarlijkse Openluchtdienst, buiten naast de kerk op Blijdenstein, bij de grote Twaalf Apostelenboom die in de pastorietuin staat. Jong en oud zijn van harte welkom in deze leuke, laagdrempelige dienst onder de open hemel. Stoelen en liturgieën zijn aanwezig. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Georg Naber. Het thema van de dienst is “Leven zoals bomen het doen!”. Na de dienst is er koffie en thee en de gelegenheid, elkaar te ontmoeten.