Vanaf 1 september 2019 gaat de onafhankelijke cliëntondersteuning van Stichting OCO voor hulp en advies in De Wolden van start.

Stichting OCO voor hulp en advies
Stichting OCO is een onafhankelijke stichting met als doel ervoor zorgen dat de inwoners de hulp en de zorg kunnen vinden die ze nodig hebben.
Voorzitter Kees de Rijk: “ondersteuning van een onafhankelijke cliëntondersteuner is gratis voor de inwoners van De Wolden. Een ondersteuner is onafhankelijk van gemeente of zorgaanbieder. De ondersteuners hoeven alleen verantwoording af te leggen aan ons, het stichtingsbestuur.” Bestuurslid Jan Ruiter vult aan: ”In Nederland hebben we de zorg en de toegang tot zorg heel moeilijk georganiseerd. Het sociaal domein is een oerwoud van regels. Om niet te verdwalen kun je beroep doen op de onafhankelijke ondersteuners, zij begeleiden je door dit oerwoud heen.”

Wat doet een cliëntondersteuner?
Een cliëntondersteuner denkt mee over zorg en ondersteuning. Ze staan klaar voor iedere inwoner van De Wolden met een vraag over het sociaal domein, zoals wonen, zorg, veiligheid, onderwijs, werk, inkomen en financiën. Ook hebben zij kennis van de regels van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wlz (Wet langdurige zorg), Jeugdwet, Participatiewet en Wsw (Wet sociale werkvoorziening).

Onafhankelijk, gratis en vrijblijvend
De cliëntondersteuners werken voor de inwoners. Ze werken niet voor de gemeente en ook niet voor een zorgaanbieder in De Wolden. De gemeente De Wolden vindt het belangrijk dat haar inwoners de juiste zorg en hulp krijgen. Om die reden subsidieert De Wolden de Stichting OCO waardoor deze dienst gratis is. De cliëntondersteuning is vrijblijvend, de inwoners bepalen zelf wat zij willen.

Hoe werkt het?
De cliëntondersteuners zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 085-0013157 of e-mail: info@stichtingoco.nl. Ze komen bij u thuis of op locatie.