De financiering van het jaarlijks onderhoud van de molen in Zuidwolde die dit jaar gerestaureerd wordt, is grotendeels veiliggesteld met de vele donateurs die de stichting erbij heeft gekregen. In juni hield stichting De Meule van Wassens een grote huis-aan-huis donateursactie in Zuidwolde.

Dit leverde 640 nieuwe donateurs op, naast diverse eenmalige giften. De 180 jaar oude molen moet goed onderhouden worden om deze te kunnen laten draaien en gebruiken voor het malen van graan. Het dagelijkse, kleine onderhoud zal gebeuren door de vrijwillige molenaars van stichting De Meule van Wassens, maar het specialistisch werk moet worden uitbesteed. De jaarlijkse onderhoudskosten voor langere termijn zijn begroot op ongeveer € 20.000.

De molen leeft echt
Het stichtingsbestuur is ontzettend blij met alle toezeggingen. Penningmeester Karst Breeuwsma: ‘’De molen leeft echt, dat is ons nog meer duidelijk geworden. Het is heel fijn dat we hiermee een groot deel van de jaarlijkse onderhoudskosten kunnen afdekken.’’ Ook de spontane inzet van zo’n 80 vrijwilligers die ieder een aantal straten in Zuidwolde voor hun rekening namen, heeft het bestuur blij verrast: ‘’Dat zoveel mensen zich in willen zetten voor het behoud van onze molen zegt natuurlijk heel veel. Hulde!’’ Inmiddels hebben totaal ruim 750 donateurs zich aangemeld met een jaarlijkse toezegging van totaal bijna € 12.000. Alle donateurs kunnen zodra de molen eind dit jaar of begin volgend jaar weer draait een zakje meel ophalen bij de molen.
Het restauratieproces wordt naar verwachting in november dit jaar afgerond. De eerstvolgende gelegenheden om de vorderingen te komen bekijken is bij de openstelling op 24 augustus (Drentse Molendag) en 14 september (Open Monumentendag). Voor meer informatie: www.demeulevanwassens.nl. foto: Ben Veerbeek