Het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente De Wolden hebben vandaag, woensdag 9 oktober 2019, besloten de omgevingsvergunning en de evenementenvergunning voor het Oktoberfest in Alteveer in stand te laten.

Deze vergunningen zijn verleend op 1 augustus 2019. Naar aanleiding hiervan is er bezwaar gemaakt bij de bezwarencommissie. Deze commissie heeft een advies uitgebracht aan het college. In dit advies staat dat er voor beide vergunningen niet geadviseerd wordt om het besluit te herroepen.

In andere woorden; de gemeente kan de afgegeven omgevingsvergunning en evenementenvergunning voor het Oktoberfest in stand laten. Het aanvullende advies van de bezwarencommissie is dat de motivering om de vergunning te verlenen verduidelijkt mag worden.

Het college heeft vandaag een ‘besluit op bezwaar’ genomen zoals het officieel heet waarin het advies van de bezwaarcommissie wordt gevolgd. In de motivering van deze besluiten wordt aandacht gegeven aan o.a. het maximaal aantal bezoekers, de geluidsnorm, de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de bescherming van de flora en fauna.