Vandaag heeft het buurtteam Noord afscheid genomen van wijkagent Tonnie Takens. Zijn collega’s dankten Tonnie hartelijk voor zijn inzet en bijdrage voor de buurtteams en wensten hem veel succes in zijn nieuwe baan!