Op donderdag 14 november organiseert Natuurvereniging Zuidwolde een foto- en filmavond waar amateurfotografen en -filmers hun mooiste natuurbeelden kunnen laten zien. De presentatieavond vindt plaats in De Boerhoorn en begint om 20.00 uur.

Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om max. 15 tot 20 zelfgemaakte foto’s of korte filmpjes gedurende maximaal 15 minuten te vertonen. Belangstelling? Meld je van tevoren aan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl of telefonisch via 0528-373131.

De voorgaande presentatieavonden leverden verrassende beelden en bijzondere verhalen op van natuur dichtbij en verder weg. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. De toegang is gratis.