De buurtteams De Wolden zijn vanaf januari in de bibliotheken van Ruinen, Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde te vinden. Wekelijks is gedurende een dagdeel een buurtwerker aanwezig voor vragen en ideeën die inwoners hebben op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid.

De buurtwerkers horen graag wat er leeft en denken mee. Waar nodig verwijzen ze door naar de juiste instantie of andere lokale initiatieven of activiteiten. Inwoners kunnen zonder afspraak voor een gesprek of een kop koffie bij de buurtwerkers terecht. Vanaf 6 januari zijn ze op de volgende dagen en tijdstippen aanwezig:
Bibliotheek Ruinen, maandag 13.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Ruinerwold, dinsdag 13.00 – 16.00 uur
Bibliotheek De Wijk, donderdag 9.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Zuidwolde, donderdag 13.00 – 16.00 uur

Hulp bij digitale overheidsdiensten
De dienstverlening sluit aan bij het Informatiepunt Digitale Overheid dat vanaf voorjaar 2020 in de bibliotheken van de vier kernen in De Wolden een plek krijgt. De bibliotheekmedewerker is het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen over de diensten van onder andere het UWV, DUO, Belastingdienst en SVB. Inwoners kunnen zo geholpen worden om de juiste informatie te vinden op de websites van deze overheidsinstanties of te worden doorverwezen binnen de eigen gemeente.

Buurtteams centraal aanspreekpunt
De keuze om beschikbaar te zijn in de bibliotheken past bij de doelstelling van de twee buurtteams die vanaf 2018 in De Wolden actief zijn. In de buurtteams zijn vertegenwoordigd Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden, politie, Actium, GGZ Drenthe en Cosis. Ze zijn het centrale aanspreekpunt voor wat voor vragen of meldingen dan ook. Inwoners kunnen niet alleen klachten en zorgen bij de buurtteams kwijt, maar ook ideeën voor verbeteringen of nieuwe initiatieven. Met de praktische dienstverlening wil de gemeente problemen en vragen van inwoners zo vroeg mogelijk signaleren en erger voorkomen.