De organisatie van de Naoberspelen wil graag hun plan uitrollen op de basisscholen in Zuidwolde. Het idee is om de beide scholen, naobers van elkaar, 5 sporten in competitie verband te laten uitoefenen en kennis te laten maken met de lokale sportaanbieders.

De Drentse term Naober is gekozen omdat de verenigingen gebruik maken van hetzelfde sportcomplex. Buren van elkaar! De term is ook gekozen omdat naobers elkaar helpen, ondersteunen en gebruik mogen en kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Deze term kunnen wij doortrekken richting De Heidevlinder en Het Groene Hart, scholen die buren van elkaar zijn in Zuidwolde. Wat is er nou mooier om de onderlinge banden te vergroten door samen te gaan sporten. Mooie plannen wat nog zeker een vervolg gaat krijgen.