Gezien het corona-virus hebben we besloten het archief van de Stichting Historie van Ruinerwold tot nader orde te sluiten. De komende weken kunt u dus niet bij ons komen binnenlopen op de woensdagochtend, voor vragen, foto’s e.d. Helaas, het is niet anders, maar mede vanwege de leeftijdsopbouw van onze vrijwilligers leek dit voor ons de enige juiste beslissing.

Zodra we e.e.a. weer oppakken zullen we dat via de media berichten.

Het bestuur van de Stichting Historie van Ruinerwold