De Hervormde Gemeente Zuidwolde zendt haar kerkdiensten vanwege de situatie met het coronavirus live uit via het openbare YouTube-kanaal en via kerk-tv voor abonnees. Ook met de komende feestdagen zijn er uitzendingen.

De online kerkdienst bestaat uit gebed, orgelspel, liederen gezongen door een of twee zangers en een korte overdenking. De komende diensten zijn op:
17 mei om 09.30 uur: voorganger kandidaat mw. G. Broekman-Groenveld.
21 mei (Hemelvaartsdag) om 09.30 uur, een gezamenlijke dienst met de Ontmoetingskerk: voorganger ds. A.B. Broekman. Organist Ronald Knol uit Dwingeloo verleent zijn medewerking.
24 mei om 09.30 uur: voorganger kandidaat mw. G. Broekman-Groenveld.
31 mei om 09.30 uur (Pinksteren): voorganger ds. A.B. Broekman.

De diensten kunnen ook op een later tijdstip bekeken worden. Op www.hervormdzuidwolde.nl is de link naar het YouTube-kanaal en meer actuele informatie te vinden.