Het college van B & W heeft een stedenbouwkundig ontwerp goedgekeurd voor uitbreiding van bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold. Nu dit ontwerp er ligt, kan de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding worden gestart. Daarin worden ook de aanleg van een ontsluitingsweg vanaf Haakswold mogelijk gemaakt en op het erf van bedrijf Timmermans gesloopt, nieuwe gebouwen neergezet en bestaande gebouwen opgeknapt. De raad had al in november vorig jaar besloten om elf hectare grond aan te kopen voor uitbreiding van Hoge Akkers. Bekijk de plannen