Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek De Wolden heeft woensdag de laatste jaarstukken van de stichting overhandigd aan wethouder Hilda Mulder van De Wolden. Als gevolg van een gewijzigde organisatiestructuur van het bibliotheekwerk in Drenthe is een gemeentelijke bibliotheekorganisatie overbodig geworden. De werkzaamheden van de stichting zijn met ingang van 1 januari 2019 overgenomen door Biblionet, de overkoepelende provinciale bibliotheekorganisatie. Het bestuur van de stichting bibliotheek De Wolden heeft hierop besloten zichzelf op te heffen.

Omdat nu voor de laatste keer de jaarstukken worden ingediend heeft het bestuur besloten om deze niet per post te versturen maar persoonlijk te overhandigen aan de wethouder. Deze geste werd door de wethouder gewaardeerd. De wethouder bedankte het bestuur voor de inzet voor het bibliotheekwerk in de gemeente De Wolden gedurende ruim 20 jaar. Vervolgens werden aan de bestuursleden bloemen overhandigd.

Op de foto staan: Stichting Openbare Bibliotheek De Wolden Wilma Visser, Hans Breider, Ria Stummel, wethouder Hilda Mulder, Bertus Gort, beleidsmedewerker gemeente De Wolden