Andre is coördinator van Buurtteam De Wolden –Buurtteam Noord en Zuid- en daarnaast contactfunctionaris van de dorpen en kernen gelegen aan de noordzijde van de A28.

Als contactfunctionaris ondersteunt hij de dorpen en kernen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid en heeft een verbindende rol naar de gemeentelijke organisatie.

Dit gebeurt door het bouwen aan en onderhouden van functionele netwerken binnen de gemeentelijke organisatie en (maatschappelijke) instellingen binnen dorpen en kernen.

Buurtteam Noord en Zuid zijn beiden ook een netwerkorganisatie waarbij het belangrijk is om elkaar te kennen en van elkaar te weten wat er speelt in de wijk. Ook is André contactpersoon voor het fonds Initiatiefrijk De Wolden. Een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, van de sociale vitaliteit en de sociale infrastructuur van De Wolden.

Wilt u in contact komen met Andre ?
buurtteam@dewolden.nl – 0528 – 37 86 86