Bingo is een geliefd spel met gezelligheid, vreugde en sociale interactie. Half maart leidden de maatregelen om het coronavirus ertoe dat veel ouderen in een isolement kwamen. Het alternatief voor verenigingen en groepen werd de online bingo. Zoals deze ook eind juni door de Buurtvereniging Oosteinde werd georganiseerd. Wat zijn de regels?

Duidelijkheid door de Kansspelautoriteit
Op 1 mei kwam de Kansspelautoriteit met een persbericht dat het scherp zou letten op commerciële en malafide bingo’s. Daarentegen zou het coulant zijn voor ideële initiatieven. Dit leidde ertoe dat een tiental organisatoren een officiële waarschuwing kregen en het aantal meldingen van online bingo’s afnam. Met het afnemen van de coronamaatregelen eindigde ook de coulance per 1 juli. Daarmee keren we weer terug naar de aloude situatie en de oude regels voor het organiseren van een online bingo.

Wat zijn dan de regels?
Allereerst is het van belang om te weten of de bingo wel of niet in besloten kring plaatsvindt. Besloten kring betekent het eigen huishouden als het gezin, vriendenkring of verzorgingstehuis. In besloting kring mag je altijd een bingo organiseren.
Is de bingo niet in besloten kring? Dan moet je als organisator aan een aantal voorwaarden van een klein kansspel voldoen:
◦ De organisator is een vereniging of stichting.
◦ Het doel van de vereniging of stichting mag niet het aanbieden van bingo of andere kansspelen zijn.
◦ De vereniging of stichting moet minimaal drie jaar geleden zijn opgericht.
◦ De opbrengst van de bingo moet voor een goed doel zijn.
◦ De waarde van de prijzen mag niet meer dan € 400 per ronde of € 1.550 per evenement zijn.
◦ Het tijdstip en de locatie van de bingo moet ten minste 14 dagen ervoor gemeld worden bij de gemeente.

Wat betekent dit in de praktijk?
Je kunt als voetbal, ouderen- of buurtvereniging een online bingo organiseren als de vereniging minimaal drie jaar bestaat. Maak het goede doel voor aanvang bekend en meld de bingo minimaal twee weken voor aanvang bij de gemeente. Zorg er dan voor dat het prijzenpakket een waarde kleiner dan € 1.550 heeft en verdeel dat over minimaal vier ronden.
Ook nog goed om te weten: een horecagelegenheid mag alleen speelautomaten uitbetalen met een vergunning, maar geen online bingo organiseren.

Online bingo spelen voor geld
Wist je dat online bingo spelen de afgelopen jaren voor iets heel anders stond? Jaarlijks zijn duizenden Nederlanders op zoek naar online bingosites om voor echt geld bingo te spelen. In Nederland bestaat er echter nog geen wetgeving voor online bingo voor geld. Dat betekent dat het illegaal is om bij een buitenlandse aanbieder bingo te spelen waarbij je echt geld kunt winnen. Binnenlandse aanbieders zijn er ook niet. Vanaf 1 juli 2021 is het naar verwachting ook mogelijk om online bingo met uitbetaling te spelen.