Skip to Content

Getuigen gezocht woninginbraak!

Op zondag 12 juli 2020 tussen 01.00 uur en 05.00 uur heeft er een woninginbraak plaatsgevonden aan de Boslaan te Zuidwolde.De politie is op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u iets opvallends gezien, of wilt u informatie doorgeven? U kunt contact opnemen via 0900-8844 onder vermelding van BVH 2020186374. ^PP

Felicitatie 100-jarige mevrouw Veldman-Poeste

Op 13 juli 2020 wordt mevrouw Veldman-Poeste 100 jaar oud. Burgemeester Roger de Groot feliciteert mevrouw Veldman-Poeste namens het gemeentebestuur op maandag 13 juli 2020 in haar woning aan in Zuidwolde.

Buurtteam De Wolden

Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft u een probleem maar u weet niet bij wie u terecht kan? Soms is het lastig om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden. (meer…)

Expositie in de Ontmoetingskerk

Eén zwaluw maakt nog geen zomer
Linda Westera, kunstenares uit Kampen, exposeert van zondag 5 juli t/m zondag 2 augustus met prachtig zomers werk met o.a. vogels en bloemen. Zwaluwen nemen daarbij een prominente plaats in. Om de twee jaar vindt in de kerk het Feest van de Geest plaats maar dat ging dit jaar niet door. (meer…)

collectanten voor MS gezocht in Zuidwolde

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente Zuidwolde. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? (meer…)

Kerkdiensten Hervormde Gemeente blijven online

De Hervormde Gemeente Zuidwolde blijft haar kerkdiensten tot 1 september alleen online aanbieden. Ondanks de verruiming van de landelijke coronamaatregelen heeft de kerkenraad ervoor gekozen om in ieder geval tot deze datum nog geen kerkdiensten en andere activiteiten in het kerkgebouw te houden. Een zorgvuldige voorbereiding van heropening die voldoet aan een daarvoor opgesteld gebruiksplan staat voorop. (meer…)

Bestuur bibliotheek overhandigt laatste jaarstukken

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek De Wolden heeft woensdag de laatste jaarstukken van de stichting overhandigd aan wethouder Hilda Mulder van De Wolden. Als gevolg van een gewijzigde organisatiestructuur van het bibliotheekwerk in Drenthe is een gemeentelijke bibliotheekorganisatie overbodig geworden. De werkzaamheden van de stichting zijn met ingang van 1 januari 2019 overgenomen door Biblionet, de overkoepelende provinciale bibliotheekorganisatie. Het bestuur van de stichting bibliotheek De Wolden heeft hierop besloten zichzelf op te heffen. (meer…)

Jeugd aan zet in crisistijd

Gemeente De Wolden en Welzijn De Wolden ontvangen gezamenlijk 10.000 euro subsidie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Deze zomer staat een ontdekkingsreis voor jongeren van De Wolden op stapel. (meer…)