Skip to Content

ladies Lounge

Woensdag 2 augustus Ladies’ Lounge avond bij Brasserie Buitengewoon Bijzonder. Aanvang 19:30 tot 22:30 uur. Gezellige live muziek rondom open vuur. Laat je verrassen en beleef samen met je vriendinnen een leuke avond voor € 17.50 p.p. (meer…)

Boerderijenfietstocht

De stichting Boerderijen fietstocht “maar dan anders” uit Zuidwolde organiseert 2 augustus 2017 weer een prachtige fietstocht door de omgeving. Een fietstocht, waarvoor de laatste jaren niet alleen boerderijen maar ook andere bedrijven hun deuren open hebben gezet en men graag en met trots uitleg willen geven over hun bedrijf.(meer…)

Inspraak ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Vanaf donderdag 13 juli 2017 ligt het beleidsplan ter inzage. Tot en met donderdag 14 september 2017 kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen. (meer…)

Initiatiefrijk De Wolden: update van een succesformule

Initiatiefnemers hebben de gemeente afgelopen kwartaal blij verrast met het indienen van veertien ideeën bij Initiatiefrijk De Wolden. Tien initiatieven zijn gehonoreerd. (meer…)

Maakt u al gebruik van de gratis gemeente app?

Sinds 2010 is het al mogelijk om digitaal een melding door te geven via de formulieren op de gemeentelijke website. Nu wordt het ook mogelijk dit via een smartphone of tablet te doen. Voordeel is dat u dit ter plekke kunt doen en bovendien kunt u ook nog een foto gemaakt met uw apparaat meesturen. (meer…)

Onderzoek realisatie Multifunctionele Accommodatie

De gemeenteraad van De Wolden heeft tijdens de behandeling van de Kadernota het college van burgemeester en wethouders de opdracht meegeven om te onderzoeken of er draagvlak is om te komen tot de realisatie van een multifunctionele accommodatie en zo ja, in welke vorm en omvang. (meer…)

Inzamelen leeg verpakkingsmateriaal werkt!

Vanaf 1 juli 2015 is De Wolden gestart met het inzamelen van verpakkingsafval via speciale containers: PMD-containers met een oranje deksel. Voor plastic, metaal en drankenkarton. En dat werkt! De hoeveelheid ingezameld materiaal is daardoor in 2015 met 75% gestegen.

Wethouder Jan van ’t Zand: “We merken dat inwoners door de speciale containers gestimuleerd worden om dit afval te scheiden. De PMD-container met de oranje met oranje deksel zat al snel vol en daarna werd dit weer in de grijze restafvalcontainer gedaan. Dát wilden we nu juist niet. Bewoners vonden de ophaalfrequentie van eens per 4 weken ook te laag. Door dit ‘succes’ moesten we nog eens kritisch naar de ophaalfrequenties kijken. Moeten bepaalde containers wellicht vaker worden geleegd? En zo ja, wat betekent dat dan?”

Waarom zamelen we PMD afval gescheiden in?
Gescheiden inzamelen van PMD afval is beter voor onszelf en voor het milieu. De recycling van plastic afval levert de grondstof op voor nieuwe verpakkingen. Maar ook voor de productie van andere artikelen zoals vloerbedekking, tennisballen, automaterialen, golfballen en fleecekleding. Daarnaast hebt u minder restafval als u PMD afval scheidt. Dat scheelt dus ruimte in uw container.

Daarnaast krijgt de gemeente ook een vergoeding van elke juist aangeboden afvalauto vol met PMD-materiaal. Deze vergoeding krijgen we omdat dit materiaal gebruikt wordt als grondstof voor andere producten. Door middel van deze vergoedingen houden we de afvalstoffenheffing laag.

Wat gebeurt er met het ingezamelde plastic verpakkingsafval?
Het ingezamelde PMD afval wordt tot korrels vermalen. Hiervan worden weer plastic verpakkingen gemaakt. De korrels worden ook gebruikt om er bijvoorbeeld fleecekleding, behuizing van gsm’s en laptops, autodashboards, speelgoed en tennisballen mee te maken.

Maar wat mag er nou in die PMD-container?
Op dewolden.nl/afval onder het kopje Afval Scheiden kunt u precies vinden wat er wel en niet in de PMD container kan. Ook kunt u de app Afvalscheidingswijzer downloaden op uw mobiele telefoon of tablet. Deze app kunt u raadplegen als u niet precies weet wat in welke container moet.

U kunt de Afvalscheidingswijzer vinden op www.afvalscheidingswijzer.nl. Of download de app in de Google Play Store of de App Store.

Inzamelen leeg verpakkingsmateriaal werkt!

Vanaf 1 juli 2015 is De Wolden gestart met het inzamelen van verpakkingsafval via speciale containers: PMD-containers met een oranje deksel. Voor plastic, metaal en drankenkarton. En dat werkt! De hoeveelheid ingezameld materiaal is daardoor in 2015 met 75% gestegen. (meer…)