Skip to Content

Het geheime leven van weidevogels

Op donderdag 30 maart houdt Natuurvereniging Zuidwolde om 19.30 uur haar algemene ledenvergadering in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Na het zakelijke gedeelte is er om ongeveer 20.15 uur een presentatie van weidevogelbeschermster Astrid Kant. (meer…)

Clubs spekken kas met Oranje Fonds

Voor alle verenigingen en stichtingen van gemeente De Wolden liggen er mooie kansen om de kas wat extra te spekken. Er zijn in De Wolden nog vier collectegebieden beschikbaar voor de Oranje Fonds Collecte 2017 die van 6 tot10 juni 2017 plaatsvindt. Inschrijven kan tot 1 april via www.oranjefonds.nl/ collecte. Verenigingen en stichtingen die een collectegebied willen reserveren moeten er snel bij zijn, want per gebied kan maar één organisatie collecteren.(meer…)

Hardlopend naar de kroeg, wie wil dat nou niet?

Veiling 25 maart

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in De Wolden

Op woensdag 15 maart 2017 hebben de Tweede Kamerverkiezingen plaatsgevonden. In De Wolden hebben totaal 16107 kiezers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot stemmen. Dit betekent een opkomst van 85,26%. In 2012 was de opkomst 80,54%. In onderstaand overzicht komt naar voren hoeveel stemmen elke partij in De Wolden heeft behaald.

Jaarvergadering VVN de Wolden

Veilig Verkeer Nederland, afdeling De Wolden kan terugkijken op een goed jaar. Het aantal vrijwilligers is gegroeid tot 20. Met de gemeente werd overleg gepleegd over onveilige situaties, zoals o.a. fietspad Meppelerweg, wateroverlast Hoogeveenseweg/De stuw, 30 km-zones in de dorpen Zuidwolde en Ruinerwold.

De jaarlijks terugkerende evenementen, zoals fietscontroles, verkeersexamens en gordelcontroles werden door de vrijwilligers in goede banen geleid. Samen met VNN Hoogeveen werden er een viertal rijvaardigheidsdagen georganiseerd, waarvoor de belangstelling groot was. Het jaarverslag en het financieel overzicht werden goedgekeurd. Henk Boelen werd herkozen als voorzitter.
Na de pauze was het woord aan Yvonne van Spil. Zij vertelde de aanwezigen over haar werk als vrijwilliger van Reddingsbrigade Nijeveen en Reddingsbrigades Nederland.Naschoolse activiteiten

De activiteitenflyer van het Brede School Team verschijnt binnenkort. Hierin wordt het goed gevulde aanbod van www.actiefnaschooltijd.nl nog eens extra onder de aandacht gebracht. Het betreft aanbod van activiteiten voor kinderen van de basisschoolleeftijd die woonachtig zijn in gemeente De Wolden. Aanbieders van activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen nog uiterlijk 16 maart hun activiteiten aanmelden bij de website www.actiefnaschool tijd.nl of opgeven via Dieuwertjejansen@welzijn dewolden.nl of (0528) 378686.

Gratis compost tijdens landelijke compostactie 25 maart

Op zaterdag 25 maart aanstaande van 9.00 uur tot 12.00 uur kunnen inwoners van gemeente De Wolden tijdens de landelijke compostactie gratis compost (0,5 m3 per adres) ophalen bij de gemeentewerf in Zuidwolde of bij de gemeentewerf in Ruinen. (meer…)