Skip to Content

Gemeente De Wolden bereidt zich voor op extremer weer

De Wolden gaat zich met een nieuw klimaat adaptatie beleid verder voorbereiden op de gevolgen van extremer weer. In 2050 wil de gemeente klimaatbestendig zijn, om inwoners een veilige omgeving kunnen blijven bieden in een veranderend klimaat. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast door hevige regenval, droogte en hitte. B&W hebben hiervoor een lokale adaptatiestrategie vastgesteld en vragen de gemeenteraad om dit nieuwe klimaatbeleid vast te stellen. (meer…)

Dag van de Bouw

In Zuidwolde wordt een nieuw Huus voor Sport en Cultuur gerealiseerd. Het Huus vervangt de functies van de oude gymzaal, sporthal, bibliotheek en Boerhoorn. Daarnaast zal in het Huus voor Sport en Cultuur een theater worden gerealiseerd en komen er zalen en kantoren voor vergaderingen, flexwerken, enz. Het Huus voor Sport en Cultuur zal uitgroeien tot hét middelpunt van sportief, cultureel, sociaal en maatschappelijk De Wolden. Dé plek voor sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten in Zuidwolde. Dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Het nieuwe Huus voor Sport en Cultuur zal door een stichting geëxploiteerd worden en het stichtingsbestuur is inmiddels compleet. (meer…)

Vlinderweek in Zuidwolde

In de week van 5 tot en met 9 juni is in de Boerhoorn in Zuidwolde een expositie te zien over vlinders. Op verschillende manieren wordt aandacht besteed aan het vlinderleven en de wonderbaarlijke gedaanteverwisseling die vlinders doormaken wanneer ze als rups verpoppen en uiteindelijk veranderen in een vlinder. De expositie is georganiseerd in verband met het 50-jarig jubileum van Natuurvereniging Zuidwolde. (meer…)

Informatiepunt Geldzaken bestaat 5 jaar

Het Informatiepunt Geldzaken De Wolden bestaat eind mei 5 jaar. Door het vele aantal aanmeldingen in de afgelopen jaren is wel bewezen dat het IPG bestaansrecht heeft gekregen. Informatiepunt Geldzaken De Wolden is een samenwerkingsverband tussen Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden, Humanitas Thuisadministratie en Diaconaal Verband De Wolden. (meer…)

Geert en Marrie Vos stoppen na 35 jaar met bezorging kranten

Na 35 jaar stoppen Geert en Marrie Vos met de bezorging van de kranten in Alteveer en omgeving. Op zaterdag 27 mei 2023 zal de krant voor de laatste keer door Geert of Marrie in de bus worden gedaan. Het was voor Geert en Marrie iedere ochtend vroeg uit de veren om de krant op tijd bij de lezers te krijgen en dat moet gezegd worden ze waren nooit te laat. (meer…)

Landbouw, hoe kan het anders?

Ajaan Hijmans van KAIROS Regenerative Agri & Food Systems, de achterbuurman van Museum de Wemme in Zuidwolde, verzorgt op zondagmiddag 4 juni om 14.00 uur de lezing ‘Landbouw, hoe kan het anders?’, over Regeneratieve landbouw, Directzaai én Camelina olie in de korte keten. Deze lezing, die in de koffiekamer van het museum plaatsvindt, is gratis toegankelijk en duurt ongeveer een uur. Er is maar plaats voor 50 personen, daarom is aanmelding verplicht. Dat kan via info@dewemme.nl of tijdens de openingsuren per telefoon (0528 373332). De lezing wordt mogelijk gemaakt door Stichting WiedeWold. (meer…)

Wiede Wold wordt zichtbaar met kunstwerk voor gemeentehuis

Achter de schermen wordt heel hard gewerkt om prachtige culturele evenementen en activiteiten in het kader van Wiede Wold te realiseren. Het eerste tastbare bewijs dat De Wolden tot en met volgend jaar culturele gemeente van Drenthe is, staat nu op het grasveld voor het gemeentehuis in Zuidwolde. (meer…)

Excursie Vlindertuin en Vlinderommetje

Natuurvereniging Zuidwolde bestaat dit jaar 50 jaar, maar ook de Vlindertuin heeft een jubileum te vieren. Al 25 jaar staat de Vlindertuin open voor ieder die wil rondkijken in een tuin die bedoeld is als voorbeeld hoe een tuin vlinder- en insectenvriendelijk is te maken. Vrijwilligers van de Natuurvereniging onderhouden de tuin en komen daarvoor iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar. (meer…)