Vanaf januari 2021 gaat de afvalstoffenheffing die u betaalt aan de gemeente er anders uitzien. De gemeente gaat over op een diftar-systeem. Diftar staat voor gedifferentieerde (verschillende) tarieven. Dit betekent dat de heffing bestaat uit een vast deel (vastrecht) dat een stuk lager is dan in 2020 en een variabel deel waarop u zelf invloed heeft.

Het variabele deel van de heffing vormt het hart van het diftar-systeem. Hierop heeft u zelf invloed door afval zoveel mogelijk te scheiden. Het variabele gedeelte is namelijk afhankelijk van de aantal keren dat u de restafvalcontainer aan de straat zet. Zo kan het zijn dat twee gezinnen, die in dezelfde straat wonen, een ander bedrag betalen voor de afvalstoffenheffing. Dit doordat het ene gezin haast geen restafval aan de straat zet, en het andere gezin wel. Betere afvalscheiding resulteert dus in een lagere rekening.

Waarom diftar?
Restafval bevat nog veel waardevolle grondstoffen waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Van plastic afval kunnen bijvoorbeeld autobumpers of fleecetruien gemaakt worden. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing. En daar hebben we uw hulp hard bij nodig, want alle kleine beetjes helpen!

Nieuwe inzamelaar
Met ingang van januari 2021 wordt het afval in gemeente De Wolden ingezameld door Suez. Ook komt er een nieuwe ledigingsfrequentie. De restafvalcontainer, de PMD-container en de gft-container worden volgend jaar elke drie weken geleegd. De papiercontainer wordt eens in de maand geleegd.
Het legen van de PMD-container, papiercontainer en gft-containers is gratis. Voor het legen van de restafvalcontainer betaalt u per lediging.

Suez start maandag 4 januari 2021 met inzamelen. Vanaf deze datum starten de nieuwe routes. Het kan dus zijn dat uw inzameldag is gewijzigd. Raadpleeg hiervoor afvalkalender in de app of op de site van Afvalwijzer.

Heeft u de app AfvalWijzer al gedownload?
De gratis AfvalWijzer app kunt u downloaden op uw smartphone of tablet. De app is geschikt voor Apple, Android en Windows. Vanaf 9 december 2020 staan de nieuwe inzamelingsdata in deze afvalapp.

Herinneringen in app
U kunt via de app een herinnering krijgen om uw container aan de weg te zetten. Ga in de app naar ‘Instellingen’. Zet ‘Notificaties’ aan en kies op welk tijdstip u een herinnering wilt ontvangen.