Door de coronamaatregelen is onze gemeente genoodzaakt het nieuwe jaar dit jaar in stilte in te luiden. Er zal geen vuurwerk de lucht in gaan en ook de festiviteiten waar de jaarwisseling normaal gesproken gepaard mee gaat zullen achterwege blijven.

Kortom: we eindigen dit moeilijke jaar in sobere stilte.De fracties van CDA en ChristenUnie kijken vooral naar wat er wél kan en hebben daarom het idee opgevat om op slag van Nieuwjaar de kerkklokken te laten luiden. Het liefste zoveel mogelijk en gemeente breed. Van oudsher dient het luiden van de kerkklok om de omwonende bevolking ergens op te attenderen. Het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets waar mensen naar uitkijken en het liefst samen vieren. Kerkklokken worden ook gezien als teken van hoop. Als teken van eenheid. Een mooi begin van het nieuwe jaar.

Tegen die achtergrond hebben de fracties de volgende vragen:
1.Is het college het met ons eens dat we, in afwezigheid van vuurwerk en festiviteiten rond oud & nieuw, naar een alternatief moeten zoeken om het nieuwe jaar toch een beetje feestelijk in te luiden?
2.Ziet het college, met ons, het luiden van de kerkklokken in de gemeente, om 0.00 uur als een mooi alternatief?
3.Zijn er praktische of organisatorische bezwaren denkbaar?Zo ja, welke? Heeft het college suggesties om deze weg te nemen?
4.Is het college bereid de oproep van het CDA en ChristenUnie kracht bij te zetten door contact op te nemen met de kerkelijke gemeenten, de kerkenraden en, indien nodig, de veiligheidsregio?5.Ziet het college kansen om bovenstaande acties op korte termijn te nemen zodat de klokken op slag van Nieuwjaar ook daadwerkelijk luiden?We horen graag de reactie van het college.