Jan van ‘t Zand heeft aangegeven te willen stoppen op 1 januari 2021. Na zich vele jaren ingezet te hebben voor Gemeentebelangen in veel verschillende functies, gaat hij van een welverdiend pensioen genieten.

Bestuur en fractie hebben deze nieuwe situatie opgepakt. Mede in overleg met onze andere wethouder, Gerrie Hempen, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een kandidaat gezocht moet worden die zo spoedig mogelijk de vrijkomende plaats in het college kan gaan innemen. Gezien de zwaarte van de vacante portefeuille gaat de voorkeur uit naar iemand die ervaring heeft in het openbaar bestuur en voor de laatste anderhalf jaar van deze raadsperiode snel ingewerkt kan zijn. Ook binnen de fractie van Gemeentebelangen zijn deze kwaliteiten te vinden. Echter om teveel verschuivingen te voorkomen, is het goed dat onze voltallige fractie, bestaande uit acht leden, op volle sterkte blijft. Er liggen immers een aantal stevige dossiers, waar we de komende tijd mee aan de slag moeten. En de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen al snel dichterbij.

Als bestuur en fractie zijn we blij, dat we in de persoon van Egbert van Dijk een uitstekende kandidaat-wethouder voor Gemeentebelangen en gemeente De Wolden kunnen presenteren.

Egbert van Dijk is 50 jaar, getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont sinds een aantal jaren in De Wolden en is al weer enige tijd lid van Gemeentebelangen. Naast zijn ervaring met het wethouderschap heeft hij in zijn werkzame leven diverse management- en directiefuncties bekleed. Egbert van Dijk vindt het een eer dat hij het vertrouwen krijgt van het bestuur en de fractie en kijkt met veel enthousiasme uit naar deze nieuwe uitdaging.