In opdracht van het college van B&W start Buning Wegenbouw BV op maandag 18 januari met het verharden van twee puinwegen met een betonverharding. De gemeente voert deze werkzaamheden uit om de bereikbaarheid van de woningen aan deze puinwegen te verbeteren.

Zuiderweg in Kerkenveld
Hierbij wordt het gedeelte van Gedempte Hoofddiep tot en met de inrit van Zuiderweg 4 voorzien van een verharding van betonelementen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode vanaf 18 januari tot en met vrijdag 5 februari.

De Stuw in Zuidwolde
Het betreft De Stuw aan de Oostzijde van de N48. Het gaat hierbij om het gedeelte vanaf de brug bij het motorcrossterrein tot en met de inrit van De Stuw 16. Dit deel van De Stuw zal wordt voorzien van een verharding van betonelementen. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 8 februari tot en met 5 maart.

Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn bovenstaande wegen ter plaatse van de werkzaamheden gestremd voor het verkeer. De aanliggende woningen zijn alleen ’s avonds en in het weekeinde bereikbaar. Hulpdiensten kunnen overdag, als het nodig is, door het werkvak rijden.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.