24 februari 2021 Veeningen heeft zijn dorpsvisie 2.0 klaar. Reden voor een feestmoment; vrijdagmiddag jl. werden de plannen van Veeningen voor de komende jaren overhandigd aan de aandachtwethouder voor Veeningen, Hilda Mulder en aan burgemeester Roger de Groot.

Vrijwel alle punten uit de eerste dorpsvisie, die verscheen in 2011, zijn gerealiseerd.

Veeningen heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt aan de ontwikkeling en de herinrichting van het centrum gebied van het dorp, later Het Groene Hart van Veeningen genoemd. Het Groene Hart van Veeningen is de verbinding tussen de belangrijkste voorzieningen. De school, het dorpshuis, de speeltuin, de sportvelden en het aangrenzende bos.

Enkele concrete projecten die zijn gerealiseerd:

De sportkooi, Jeu de Boulesbaan en fitnessparcours zijn aangelegd.
Het belevingspad (ipad-weg), een boomhut en speelaangelegenheden voor jong en oud.
Nestkastjes en een insectenhotel zijn samen met de schoolkinderen gemaakt
Informatie over “Het Groene Hart Veeningen”, fiets- en wandelroutes vindt men aan de gevel van het dorpshuis.
Nieuwe verlichting op de sportvelden aangebracht
Het parkeerterreinen het terras voor het dorpshuis heeft een metamorfose ondergaan.
Het opstellen van een beheerovereenkomst met grondeigenaren en gebruikers van Het Groene Hart Veeningen.
De waardering van de inwoners is de afgelopen 10 jaar toegenomen van een 7,3 naar een 7,9. Wat valt er nog te wensen in Veeningen zou je zeggen.

De dorpsvisie 2.0 laat het zien
Op de 1ste plaats natuurlijk dat alles wat is opgebouwd goed wordt onderhouden. 2 keer per jaar doen 3 vrijwilligers een inspectieronde, waaruit een aantal klussen naar voren komt. Op de NL doet dag en de Burendag gaan een groot aantal inwoners hiermee aan de slag. De klussen die overblijven of tussentijds opkomen worden door het klusteam bestaande uit 10 vrijwilligers opgepakt. Het klusteam komt hiervoor 1 keer in de maand bij elkaar.

Sociaal: aan nieuwe activiteiten staat in de planning:de betrokkenheid van de gemeenschap behouden en verbeteren. Dit door o.a. het organiseren van gezamenlijke maaltijden in het dorpshuis, en ook een boekenkast als uitleenpunt.

Duurzaamheid: samen optrekken in de energietransitie, participeren in onderzoeken naar groen gas en plaatsen van zonnepanelen.

Wonen: aandacht voor nieuwbouw voor starters en verbouwen van oude boerderijen tot appartementen eventueel voor ouderen.

Verkeer: meer controle op snelheid, vooral in de omgeving van de school.

Relatie met de gemeente: terugkoppelen van vragen en meldingen verbeteren.

Dini Dubois, voorzitter van Plaatselijk Belang Veeningen is trots op alles wat er is gerealiseerd, op hetgeen de inwoners aan werk hebben verzet en nog meer op hoe er met elkaar wordt samengewerkt en meegedacht in Veeningen. Ze heeft er alle vertrouwen in dat ook de huidige plannen en ambities gerealiseerd zullen worden door de inwoners. “De dorpsvisie is een mooie leidraad om zo stap voor stap projecten te realiseren. Omdat door middel van de enquête iedereen zijn of haar mening kan geven komen de plannen democratisch tot stand. Hierdoor creëer je ook draagvlak. Vrijwilligers hebben het vaak al druk genoeg maar door de verscheidenheid aan projecten en een goede planning en taakverdeling is er voor elk wat wils en kunnen vrijwilligers aan die activiteiten deelnemen welke het best bij hun past. Wanneer er weer een succes behaald is gaan we dit ook met z’n allen vieren “, aldus Dini Dubois.

Er zijn al meer dorpen bezig met het updaten van hun dorpsvisie. Linde heeft ook de inwoners geënquêteerd en de resultaten verwoord in een boekwerk. Ruinen en Ruinerwold hebben hun plannen voor de komende jaren in concept klaar.