Net als voor iedereen is 2020 ook voor de ombudsman Maas van Egdom een bijzonder en ook ingewikkeld jaar is geweest. Persoonlijke contacten in de spreekkamer zijn nauwelijks mogelijk geweest en het merendeel van de contacten gingen via de telefoon.

In 2020 is er één officiële klacht behandeld. Dat heeft een kritisch rapport opgeleverd over de rol van het gemeentebestuur bij een omgevingsvergunning. Daarnaast zijn er meerdere vragen of klachten binnen gekomen. Deze vragen gingen over een zeer breed scala aan onderwerpen, zoals: de gemeentelijke aanpak van de eikenprocessierups, standplaats van vuilcontainers, afhandeling van omgevingsvergunningen, onderhoud van wegen en fietspaden, teruggave van ten onrechte betaalde belastingen, uitvoering van jeugdzorg en de bemiddeling bij overlast van bomen.

De ombudsman
De ombudsman is een onafhankelijk orgaan waar inwoners van de gemeente vragen of klachten over bestuurders of ambtenaren van de gemeente kunnen neerleggen. De ombudsman bemiddelt tussen inwoners en gemeente, kan onderzoek doen uit eigen
beweging en behandeld officiële klachten. Elke maand is er spreekuur, hier kunnen inwoners terecht kunt met klachten, vragen of zorgen. Kijk voor data en tijden op dewolden.nl/ombudsman.