In opdracht van het college van burgemeester en wethouders wordt in de periode van 26 april tot en met 28 mei groot onderhoud uitgevoerd aan een tweetal wegen en een tweetal fietspaden door de firma NTP Infra uit Hattem.

Het betreft de volgende locaties:
– Fietspad Dijkhuizen in Ruinerwold, tussen Keuterhoekweg en het dorp Ruinerwold. Uitvoeringsperiode 29 april t/m 21 mei.
– Fietspad Oosteinde in Ruinerwold, tussen de Meppelerweg (Ruinen) en het dorp Oosteinde. Uitvoeringsperiode 29 april t/m 28 mei.
– Linderweg in Linde, van Paardelanden tot en met de kruising Echiesdijk (Paardelanden). Uitvoeringsperiode 28 april t/m 19 mei.
– Traandijk in Echten, van Oshaarseweg tot Hoogeveense Vaart. Uitvoeringsperiode 3 t/m 14 mei.

Het groot onderhoud bestaat uit het repareren van asfalt, het affrezen van deklagen, het aanbrengen van asfaltoverlagingen en bijkomende werkzaamheden zoals straatwerk, aanbrengen markeringen en afwerken bermen.

Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn het fietspaden Dijkhuizen & Oosteinde, de Linderweg en de Traandijk op een aantal momenten in de aangegeven periode geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.
De (brom)fietsers van het fietspaden Dijkhuizen en Oosteinde zullen omgeleid worden via de Dokter Larijweg.
Het doorgaande verkeer op de Linderweg zal worden omgeleid middels bebording.
De Traandijk is voor gemotoriseerd verkeer doodlopend. De (brom)fietsers zullen worden omgeleid middels bebording.
Woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Er is contact met Suez over de inzameling van afval. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen door het werkvak heen rijden.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Bert van Dijk van NTP Infra, te bereiken via 06-53758085.