Dit blijkt uit de grote opgave voor de online sessie: ‘op weg naar de ouderenvriendelijke sportvereniging in Drenthe’. Ruim 60 deelnemers namen deel aan de vijfde Webinar van Sportclub Drenthe. Deze avond stond in het teken van een kennismaking met OldStars Sport en werd in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds georganiseerd. Als interventie eigenaar lieten zij de Drentse verenigingen zien wat de kansen zijn van OldStars Sport.

Old-Stars bij vv Zuidwolde
Het ontstaan van het Old-Stars gebeuren bij vv Zuidwolde kent al een lange historie en gaat feitelijk al terug naar plm. 2014 (rondom het fusieproces vv Zuidwolde en ZZVV). Indertijd zijn wij al bezig geweest met diverse bevolkingsgegevens (toenemende vergrijzing en minder kinderen naar de school + ver internationalisering van de samenleving, w.o. vluchtelingen toestroom en internationale arbeidsmigratie) etc.

Daarnaast kunnen de volgende aspecten worden genoemd:
1. Het ledenbestand bestaat voor een niet onbelangrijk deel uit oudere leden, die in hun jonge jaren met veel plezier de voetbalsport – als volkssport nr.1 – hebben beoefend.
In het verlengde daarvan zijn zij en hun partners altijd trouw lid gebleven.
De club zit als het ware in hun hart; veelal is men ook nog altijd vaste supporter van de club en bezoekt men regelmatig wedstrijden van diverse teams van de vereniging (dit is een aspect, die bij vele verenigingen zo zal zijn)

2. Ouderen zijn daarnaast – zeker nu met het Coronavirus – een kwetsbare,
maar bovenal in de ruimste zins des woord een “kostbare” groep. Het is al vele jaren bekend, dat de kosten van Ouderenzorg (naast Jeugdzorg) ten laste komen van de gemeenschap en met name ten laste komen van gemeenten. De betaalbaarheid staat daarbij behoorlijk onder druk c.q. het dreigt onbetaalbaar te worden. Maar ook anderszins zijn ouderen een “kostbare” groep binnen de samenleving, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving. (denk b.v. aan de vrijwilligersgroep, die wekelijks het sportpark “up tot date” houden).

3. Wij zijn van mening dat verantwoord bewegen/sporten/voetballen voor ouderen in alle facetten van hun leven van groot belang is. Door verantwoord bewegen kan men – zeker nu met het Coronavirus – zijn immuniteit/weerstand versterken en vergroten.

In 2016 hebben wij stappen genomen voor de ontwikkeling van Old Stars. O.a. hebben we toen contact gehad met de KNVB-Noord en in de praktijk hebben we bij HZVV-Old Stars “een kijkje in de keuken gedaan”. Later hebben we contact gehad met Nationale Ouderenfonds. Voor een eerste start hebben we verder support gehad van de maatschappelijke tak van Pec Zwolle (Pec Zwolle-United), met contactpersonen als Gea Luttels en Marieke Kroes en als start-up-trainer van Pec Zwolle United Anne Rens Verhey. Publicitair hebben we lokaal een interview gehad met Peter Nefkens en hebben we tevens we contact gehad met Stichting Welzijn Ouderen te Zuidwolde.
Tevens hebben we reclame gemaakt bij de andere voetbalverenigingen binnen “de oude gemeentegrenzen van Zuidwolde” (t.w. ZZVV / VVAK en DOS’63). Daarnaast zijn affiches geplaatst bij o.a. alle dorpshuizen van Zuidwolde, Alteveer/Kerkenveld, Drogeropslagen, Linde, Veeningen, Fort etc.
Uiteindelijk zijn we in oktober 2018 gestart met een eerste training onder leiding van Anne Rens Verhey.

Voor een verdere voortgang van de Old Starsgroep heb ik een tweetal cursussen gevolgd, t.w.
a. EHBO-cursus (per slot van rekening hebben we te maken met een kwetsbare groep ouderen)
b. Trainerscursus Old Stars in Amersfoort en Nieuwegein. Deze trainerscursus werden gegeven vanuit Nationale Ouderenfonds in combinatie met landelijk ervaren KNVB-coaches als René Wormhoudt (assistent en fysiotherapeut bij Nederlands Elftal onder bondscoach Frank de Boer) en Bart Lochies.

Ontwikkeling van de groep
We zijn in Oktober 2018 gestart met een groepje van plm. 6 personen (vanuit de vrijwilligersgroep). Hieruit zijn nog 2 deelnemers overgebleven. Al snel volgden er meer belangstelling. Het is thans uitgegroeid tot een groep van 15 tot 20 deelnemers. Helaas hebben we als min of meer risicogroep- vanwege het Corona-virus – formeel op 10 maart 2020 voor het laatst getraind.
In september 2020 hebben we – toen het Coronavirus (tijdelijk) afzakte nog 2 x onder warme omstandigheden buiten getraind en zijn toen niet in de voetbalkantine geweest. Alles konden we buiten doen en thuis werd gedoucht. De trainingen werden allemaal Corona proof op 1.50 meter. georganiseerd. Ook nu we al lange tijd niet kunnen en mogen trainen is er voldoende belangstelling. Zodra we weer beginnen denk ik dat er weer een aantal nieuwe oudere mensen gaan deelnemen.

De groep bestaat uit een gemêleerd gezelschap van zowel oud-voetballers als niet voetballers. Tevens doen ook oudere leden van andere voetbalverenigingen (ZZVV en VVAK) mee. Ondanks dat we – vanwege Corona – momenteel niets kunnen en mogen doen is de belangstelling nog steeds groot. We krijgen regelmatig berichtjes dat mensen wel eens willen deelnemen en proeven aan het Old Stars-gebeuren.

Vanwege het Corona-gebeuren zijn de contacten wat beperkt. Onzerzijds hebben we zowel een “app-groep Vrijwilligers” en een “app-groep Old Stars”. Dit zorgt er voor dat we – ondanks de Corona-maatregelen – regelmatig op die wijze onderling contact houden.

Tips en Tricks
Een app-groep is heel belangrijk, zodat je in “no-time” de nodige informatie met elkaar kunt delen. Van belang is het laagdrempelig te houden, zo hou je het aantrekkelijk. Zorg voor een leuke vrolijke training, waarbij allerlei skills worden aangeboden (fysiek bezig en ook coördinatie oefeningen) Verder is het van belang om de kernwaarden van Old Stars goed in acht te houden.

Kernwaarden zijn:
1. Ontmoeten (sociaal – voorkoming van eenzaamheid bij ouderen)
2. Meedoen
3. Bewegen (fysieke oefeningen/ coördinatie oefeningen); Vitaal blijven
4. Vergroting van zelfredzaamheid.

Gezelligheid
Bij ons doen we veelal een inloop van een half uur met een kopje koffie/gezond plakje krentenbrood en na afloop van de training drinken we ranja en een stukje appel. Vooral dus gericht op gezondheid. Tevens doen we wekelijks even een voetbalpool, waarbij men uitslagen van 3 wedstrijden (eredivisie/internationaal of van de plaatselijke club) moet gaan voorspellen. De training begint meestal met een warming-up/ daarna wat oefenvormen en uiteindelijk natuurlijk een partijtje.

Een leuk voorval tijdens één van de trainingen
Tijdens één van de trainingen deden we een oefening tussen 2 partijen.
Beide groepen (van ieder b.v. 7 personen) stonden achter elkaar, waarbij men de bal al lopende op diverse manieren met de hand naar de volgende deelnemer van de groep moesten doorgeven (b.v. door je benen, de bal naar de volgende persoon doorgeven of zijwaarts links, zijwaarts rechts of over je hoofd). Gestart nabij de tribune en zo richting de overkant naar het zwembad.
De deelnemers hadden er heel veel plezier in en allerlei trucs werden bedacht (paar metertjes smokkelen) etc. men was zo intensief bezig met wie het eerst aan de overkant kwam, dat men bijna vergat dat er nog een hekwerk stond. Zou er een opening naar het zwembad zijn geweest, dan waren beide groepen zo door het zwembad verder gegaan.
Men had veel plezier en was intensief bezig en moest ook nog goed coördinerend nadenken. Plezier en functioneel goed bezig zijn, gingen hierbij heel goed samen. Men had lol voor 10.

Doelen voor de toekomst
Mei 2020 zouden we een Old-Stars toernooi organiseren. Er hadden zich al plm. 10 verenigingen aangemeld. Helaas gooide Corona “roet in het eten”. Zodra Corona voorbij is zal dit zeker weer een speerpunt worden. In verbinding met de jeugd is er bv het idee om aan het eind van het seizoen een opa/oma-kleinkind wedstrijd -toernooi te gaan organiseren.
Al met al zijn dit punten, die een basis kunnen zijn voor een ouderenbeleid binnen de vereniging.

Wat levert het op
O.a. nieuwe leden, die ineens weer betrokken worden binnen de vereniging. Men wordt weer actief en hoort er bij. Het bevordert de vitaliteit van ouderen. Ook voor gemeenten is dit wellicht interessant om hierin meer te investeren.

(Geschreven door Bert Brontsema van VV Zuidwolde)