Het college wil de bestemming van de Ommerweg 18 en 18a in Zuidwolde wijzigen van ‘recreatie’ in ‘wonen’. Het bedrijf is in 2018 verkocht en de gemeente heeft toen een vergunning afgegeven voor het realiseren van een gezinswoning en een bedrijfswoning in de bestaande bebouwing. De wijziging van het bestemmingsplan zorgt ervoor dat de feitelijke en de planologische situatie weer met elkaar in overeenstemming zijn. Bovendien kunnen door de wijziging twee nieuwe woningen op de locatie worden gebouwd.