Het college geeft zwembad De Waterlelie 30.000 euro voor onderhoud. De Waterlelie is zelfstandig, maar is met de gemeente overeengekomen dat het zwembad nog vier jaar na de verzelfstandiging een beroep op de gemeente kan doen voor onderhoudskosten. De onderhoudsbijdrage is nodig omdat het zwembad kampt met veel storingen en lekkage in de machinekamer.

Met stichting zwembad De Waterlelie is afgesproken dat er middels een verantwoordingsstuk wordt aangetoond dat de te plegen investering ook daadwerkelijk noodzakelijk is. Indien dit verantwoordingsstuk niet tijdig (voor de behandeling van de Bestuursrapportage 2021 ) wordt aangeleverd zal er geen uitbetaling van de onderhoudsbijdrage plaatsvinden.

Achtergrond
Het bestuur van zwembad De Waterlelie heeft de gemeente verzocht om een bijdrage. De bijdrage dient ter reparatie van veelvuldige storingen en lekkage in de machinekamer. Dit wordt veroorzaakt door de aanzuiging van lucht. Duidelijk is dat er onvoldoende water wordt afgeskimd (afgezogen) uit het zwembad. En dat een voorziening ontbreekt om het water te ontluchten voordat het in de machinekamer komt. Naast dat dit veel problemen oplevert, voldoet het zwembad hierdoor niet aan de wettelijke eisen.