‘Blijdenstede Nee’
Hiermee willen wij u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en acties van de bezwaarmakers (tegenstanders) van het appartementencomplex Blijdenstede op de locatie van de voormalige SNS bank, hoek Vorenwolde/Dijkhuizen. Het betreft hier de bezwaren van de omwonenden, inwoners van Ruinerwold en zelfs daarbuiten.

Zo’n 5 jaar geleden constateerden we dat er oudere en jongere inwoners van ons dorp naar Meppel vertrokken, daar was woongelegenheid (appartementencomplexen en betaalbare koopwoningen en/of sociale huurwoningen). Dat is jammer voor ons dorp en voor de vertrekkende mensen. Een aantal mannen in Ruinerwold ging op zoek naar een locatie voor een appartementencomplex. Op de jaarvergadering in 2019 van Dorpsbelangen hoorden we dat Dorpsbelangen zich nu verder inzet voor het realiseren van een appartementencomplex: het zou plaats bieden aan de oudere inwoners van Ruinerwold en het zou de doorstroming van woningen bevorderen. In het jaaroverzicht van juli 2020 van Dorpsbelangen lezen we (i.v.m. corona geen jaarvergadering): ”de planvorming voor de ontwikkeling van appartementen is in volle gang”. Iedereen blij en tevreden.

Maar dan komt de presentatie van het appartementencomplex “Blijdenstede”, een enorm gebouw van maar liefst 16 m. hoog, overheerst door een kunstrieten dak met daarbij balustraden, balkons en glas. Een gebouw met een uitstraling die naar onze mening absoluut niet past in de kern van ons dorp. Tijdens deze presentatie hebben we de ontwikkelaar hierop aangesproken en hij antwoordde dat er in heel Drenthe niet zo’n mooi gebouw te vinden is. Dat zal wel zo zijn, zeiden wij, maar het past hier niet in het dorpsbeeld van Ruinerwold en wat te denken van alle omwonenden, die hun privacy zien verdwijnen. Einde discussie en weg was hij.

Dan volgt in sept. 2020 in de Wolder Courant het bericht “Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Dijkhuizen 28-30 te Ruinerwold”. Er volgen gesprekken met omwonenden en er worden al zienswijzen (bezwaren) ingediend. Op één van de bezwaren over de grootte en hoogte van het gebouw antwoordde de gemeente: “om een appartementencomplex te kunnen realiseren is er een bepaald minimum aantal nodig om het rendabel te kunnen maken”. In onze regio zien we voorbeelden waar het wel kan. Bijv. Het “Dorenbosch” te Havelte, een kleinschalig project van 7 appartementen en 2 penthouses (€ 330.000 – € 476.000,) waar nu aan gebouwd wordt. Ook schrijft de gemeente: “om het te laten passen en iets toe te voegen aan het dorp is gekozen voor dit ontwerp (de eyecatcher, de allure)”. De vraag is: was er iets te kiezen en wie heeft er gekozen? In ieder geval niet de inwoners, omwonenden en Dorpsbelangen.

Verder wordt er geschreven: “het pand is verder van Dijkhuizen gesitueerd dan de omliggende panden, met als doel de hoogte minder te ervaren”. Hiermee geven ze toch aan dat de hoogte buiten proporties is. Voor wat betreft de privacy van de omwonenden vinden ze dat er al een vrij dichte singel aan de zuidzijde, die voorkomt inkijk: 7 loofbomen en struikgewas, dit geldt dus alleen als er blad aanzit. En dan moeten deze bomen ook nog blijven staan, een aantal omwonenden maakt zich daar grote zorgen over. De gepresenteerde plannen stroken niet met het werkelijke beeld van de situatie, de gemeente geeft daar desgevraagd geen thuis als het gaat om garanties t.a.v. het behoudt van die loofbomen. Intussen heeft de ontwikkelaar een hoogwerker geregeld voor de bewoners van de Lienkamp en de bewoners aan de Oostzijde, zij hebben de impact van het gebouw voor hun situatie met eigen ogen kunnen waarnemen en zij hebben foto’s kunnen nemen. Alle bewoners zijn geschrokken van de werkelijke hoogte en er blijkt daadwerkelijk sprake te zijn van inkijk op het terras, in hun huis en hun tuin.

Betreffende het bezwaar tegen de uitstraling van het gebouw schreef men: “er is geen welstand van toepassing op het ontwerp en dit ontwerp is passend beoordeeld door een stedenbouwkundige.
Dan de parkeerproblematiek: 16 parkeerplaatsen onder het gebouw voor 20 appartementen. Een gemiddeld huishouden heeft meer dan 1 auto, aangevuld met bezoek, pakketdiensten, zorgmedewerkers, bezoekers aula memento Mori enz. Waar moeten al die auto’s heen? parkeren aan Vorenwolde, Dijkhuizen en achter Klok (privé terrein) wordt gesuggereerd. In de Wolder Courant van 24 febr. 2021 lazen we dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt en dat er mondeling of schriftelijk een zienswijze (bezwaar) kan worden ingediend. Dat wordt door alle omwonenden gedaan (als straat of individueel) evenals door inwoners uit Ruinerwold. De gemeente houdt zich momenteel bezig met het beantwoorden van de zienswijzen.

Op 13 mei jl. ontving een aantal bezwaarmakers een brief van een medewerker Ruimtelijke Ordening met een verzoek van de ontwikkelaar. Hij zou graag in contact willen treden om te praten over mogelijke oplossingen en/of compensaties. Dit voelt als mosterd na de maaltijd, hij had voorafgaand aan het hele plan contact moeten zoeken en zijn plannen moeten voorleggen. Bij de presentatie en in vervolggesprekken is al gebleken dat de ontwikkelaar het plan niet wil aanpassen. Wij en de andere bezwaarmakers (voor zover bij ons bekend) hebben besloten samen actie te ondernemen.

Tijdens gesprekken met raadsleden uit Ruinerwold over dit ontwerp kwam steeds de vraag: wat vindt Dorpsbelangen van plan Blijdenstede en dan werd het van beide kanten stil. Wij hebben daarop contact gezocht met Dorpsbelangen en kunnen ons wel vinden in hun standpunten t.a.v. woningbouw in Ruinerwold en de bouw van een appartementencomplex op de hoek Vorenwolde/ Dijkhuizen. Echter als het gaat om vormgeving, ontwerp en dus ook uitstraling van de Blijdenstede schrijft ze: Of het gepresenteerde plan bouwplan passend is op de locatie en passend is in de omgeving laten wij over aan deskundigen met kennis van stedenbouw en ruimtelijke inpassing. We hebben vertrouwen in deze deskundigheid omdat we anders blijven hangen in een discussie over mooi en lelijk”. En om dat punt is het hem nou net te doen. Wij hechten wel waarde aan de mening van de inwoners en vertrouwen op hun kennis, inzicht en oordeel. Bovendien voelen we ons betrokken met de omwonenden, die zo maar worden geconfronteerd met een 16 meter hoog gebouw in de achtertuin en hun privacy zien verdwijnen. Wij vinden het onvoorstelbaar dat dit zomaar mag. Als inwoners een vergunning aanvragen voor een metertje meer aan schuur of dakkapel, krijgt men geen toestemming en hier mag het hoogste gebouw van Ruinerwold verrijzen.

We moeten een ontwikkelaar, stedenbouwkundigen en ambtenaren toch niet laten bepalen dat dit enorme gebouw in de kern van ons dorp gebouwd mag worden. Bovendien hebben we veel geluiden gehoord uit het dorp dat er maar weinig inwoners uit Ruinerwold in het complex komen te wonen en dat de doorstroming van woningen maar zeer beperkt zal werken vanwege de prijzen van de vrijkomende woningen.
We gaan voor een kleinschaliger appartementencomplex voor jong en oud, een ontwerp beter passend in ons dorp, dat qua maat en schaal zich voegt in het geheel met de rest van de omgeving. Het lijkt ons erg belangrijk dat er veel meer focus ligt op woningbouw voor inwoners van Ruinerwold, met name betaalbare woningen voor de jongeren. Dat mist in het plan Bijdenstede, laten we voorkomen dat het een gemiste kans wordt!

Arno en Linda Kroes, Kees en Trijnie de Boer (contactpersonen omwonenden en inwoners)