Het college maakt het Algemeen Materieel Controleplan Jeugdwet De Wolden 2021 openbaar. Dat is een wettelijke verplichting. Een dergelijk plan is nodig voor het uitvoeren van controles en fraudeonderzoeken.

Achtergrond
Het plan van aanpak is in 2020 als collegebesluit aangeboden aan het college. In dit plan van aanpak is het algemeen materieel controleplan opgenomen. Het plan van aanpak is echter, op verzoek, vaak aangepast, waardoor het niet meer wenselijk is het plan van aanpak te publiceren. Het algemeen materieel controleplan dient echter op grond van artikel 6b.4 Regeling Jeugdwet wel openbaar te zijn. Daarom is er nu voor gekozen het algemeen materieel controleplan te onttrekken aan het plan van aanpak en deze te publiceren. Om te voorkomen dat er op twee verschillende plaatsen een materieel controle plan te vinden is, volstaat het plan van aanpak met een verwijzing naar het algemeen materieel controleplan.