De gemeente gaat leertrajecten voor inburgeraars inkopen. Ze doet dat samen met twintig gemeenten in Drenthe en Groningen. Het college gaat daarvoor een samenwerkingsovereenkomst aan.
Volgens de wet moeten gemeenten voor 1 januari zorgen voor een passend aanbod aan voorzieningen voor inburgeraars. Er worden met name taallessen en lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij ingekocht. Daarmee kunnen inburgeraars optimaal worden voorbereid op hun examen en hun maatschappelijke deelname. De gemeente Groningen koopt namens de twintig gemeenten de lessen in en neemt ook het contractmanagement en -beheer op zich.

De Wet inburgering vraagt van de gemeente om per 1 januari 2022 te zorgen voor een passend aanbod aan voorzieningen voor inburgeraars. Het inkopen van de drie leerroutes (met name taallessen en lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij) is daar onderdeel van. Het gaat om de Onderwijsroute, de B1-route en de zelfredzaamheids- of Z-route. De inkoop moet ertoe leiden dat we, binnen de kaders van de regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteden, komen tot een aanbod dat de inburgeraars optimaal voorbereidt op hun examen en hun maatschappelijke deelname én dat voor de gemeente betaalbaar is.

Twintig gemeenten in de regio’s Groningen en Drenthe werken samen bij de inkoop van de leerroutes. De gemeente Groningen treedt namens hen op als inkopende gemeente en
neemt ook het daarbij behorende contractmanagement en -beheer op zich. Alle gemeenten wensen gezamenlijk de onderwijsroute in de markt te zetten. Een aantal gemeenten doet mee met de inkoop van twee of drie leerroutes. De Samenwerkingsovereenkomst inkoop leerroutes inburgering en contractmanagement en -beheer gemeenten in de regio’s Groningen en Drenthe 2021 e.v. is in overleg met de deelnemende gemeenten tot stand gekomen. De overeenkomst wordt ter vaststelling aan de betrokken colleges voorgelegd.

Voor De Wolden en de overige gemeenten in de Arbeidsmarktregio Drenthe geldt dat we alleen meedoen in de inkoop van de Onderwijsroute. De aanbesteding van de B1-route en de Z-route hebben we inmiddels in gang gezet. Medio oktober 2021 verwachten we de definitieve gunning van deze beide routes.