De gemeente wil een Lokale Inclusieagenda opstellen. Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld. In een Lokale Inclusieagenda komen alle belangrijke thema’s voor een inclusieve samenleving aan bod. Een inclusieve samenleving betekent dat mensen met een handicap volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Dus zonder te worden gediscrimineerd, met de vrijheid om zelf keuzes te maken en met gelijke kansen en gelijke toegang tot voorzieningen en diensten, als mensen zonder beperking. In eerste instantie heeft de gemeente zich gericht op aanpassingen van de fysieke omgeving. De volgende fase is om te kijken waar sociale en/of mentale belemmeringen zijn om daar vervolgens samen met betrokken personen en organisaties iets aan te gaan doen. Het opstellen van een lokale inclusieagenda is hierin de eerste stap.