Het college kan zich vinden in het plan voor de bouw van twee woningen aan het Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college vraagt de raad toestemming te geven.

Aan het Gedempte Hoofddiep 1 was vroeger een intensieve veehouderij. Maar het bedrijf is al jaren geleden gestopt. De bedrijfsbebouwing staat er nog. Volgens de ruimte-voor-ruimteregeling kunnen de woningen worden gebouwd als de bedrijfsgebouwen worden afgebroken. Ook staat er nog een bedrijfswoning met een agrarische bestemming. Die krijgt nu ook een woonbestemming.