Het college wil meewerken aan de plannen voor de bouw van twee woningen op de hoek van de Ommerweg met de Turflaan in Zuidwolde. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het college vraagt de raad hierover een besluit te nemen.

De woningen moeten op een recreatieveldje naast huisnummer 18a worden gebouwd. Daarvoor moet de bestemming van de grond worden veranderd van ‘recreatie’ in ‘wonen’. Op het perceel Ommerweg 18 en 18a was vroeger de groepsaccommodatie De Bosrand. Het bedrijf stopte in 2016. Bestemmingsplan