Het college wil in de woonwijk Ekelenberg in Zuidwolde de bouw mogelijk maken van zestig woningen. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Ook komt er een woon-werkkavel beschikbaar. Het gaat om de tweede fase. Er komen hoofdzakelijk vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers met tuinen die grenzen aan het bos. Verder kunnen er twaalf sociale huurwoningen worden gebouwd en zes vrije-sectorwoningen met grote tuinen voor middenhuur. Daarnaast is er ruimte voor achttien levensloopbestendige patiowoningen.

Ekelenberg was een camping die in 2008 de deuren sloot. Daarna is het terrein gesaneerd en bestemd voor woningbouw. In de eerste fase kunnen eveneens ruim zestig woningen en een woon-zorgcomplex worden gebouwd, waarmee het totale aantal huizen in deze nieuwe wijk op ruim 120 komt. Bekijk bestemmingsplan