Het college heeft de subsidie voor het bibliotheekwerk in De Wolden over 2020 definitief vastgesteld op 463.597 euro. Daarin zit een bijdrage van een ton van de provincie voor toegankelijkheid. Financieel jaaroverzicht